Lo Fogal rural del amics del Sistre convida Clamenç umorist occitan a presentar son espectacle "Tè...Vé!" lo dissabte 14 d'octobre a 20 oras 30 a la sala de las fèstas de "La sala Prunet" prèp de Florac en Losera. Una polida vesprada de pas mancar!

Le Foyer rural "Les amis du Sistre" invite l'humoriste occitan "Clamenç" a présenter son spectacle "Tè...Vé!" le samedi 14 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de la Salle-Prunet près de Florac en Lozère. Une soirée de rire à ne pas manquer!